Nezávislí spoluobčané Ostravice

Vítejte na stránkách sdružení Nezávislých spoluobčanů Ostravice. Na těchto stránkách vám představujeme naše kandidáty a vize, které bychom rádi v naši obci uskutečnili. Vše je o lidech. Je třeba si uvědomit, kdo a co pro obec udělal.

V následujícím volebním období vás žádáme o podporu, abychom mohli pracovat na těchto bodech:

Reagovat na Vaše připomínky a požadavky a řešit i drobné problémy obce

Být k dispozici občanům a rychle reagovat na jejich podněty by mělo být prvořadou povinností rady. Vždyť slovo starosta znamená, že by se měl starat o obec i o občany. Na obecním úřadě by měl pracovat zkušený tým lidí, kteří budou bez prodlení a profesionálně řešit i drobné každodenní problémy.

Opravit stávající chodníky a zahájit výstavbu nových

Jak všichni víme, některé chodníky v obci jsou v tristním stavu a potřebují opravu. Také je třeba dokončit chodníky v dolní části obce tak, aby se k vlaku a autobusu dostali bezpečně občané i z těch oblastí, kde to doposud nebylo možné. Ideální by bylo propojit s cestami pro pěší lokalitu U Mohelníka s Novou dědinou. A vzhledem k nové zástavbě je třeba zabývat se propojením pro pěší kolem potoka Bahník, aby fungovalo spojení škola - golf i mimo hlavní cestu.

Maximálně využívat dotační prostředky pro rozvoj obce

V maximální možné míře se budeme snažit o využití dotačních prostředků ve prospěch obce. Pokud nebudeme investovat do naší budoucnosti, a k tomu nám dotace mohou pomoci, tak daleko nedojdeme. Za pomocí dotací by měla probíhat i postupná rekonstrukce inženýrských sítí a objektů ve vlastnictví obce

Řešit rozšíření a rekonstrukci veřejného osvětlení v obci

Při dnešních cenách energií je osvětlení čím dál tím finančně náročnější. Chtěli bychom postupně přejít na úspornější systém svícení a zároveň bojovat proti světelnému a reklamnímu smogu v obci.

Obnovit postupnou opravu obecních komunikací

Obnova komunikací v majetku obce taky musí mít jasnou vizi obnovy. Most Petra Bezruče je ve stavu, který je nutné řešit, aby nedošlo k jeho uzavření a odtržení části obce od dopravního spojení...

Podporovat místní spolky, zájmová sdružení a drobné živnostníky

Obec by měla žít společenským životem. A spolky a sdružení jsou tu od toho, aby pomáhaly lidem se potkávat a sdílet své zájmy a potřeby. Nechtěli bychom, aby se Ostravice stala satelitní obcí, jejíž občané se po práci zavřou doma a obecní život už je nezajímá.

Prosazovat konstruktivní politiku ve spolupráci s celým politickým spektrem

Při politických jednáních vycházíme ze zásady dívat se dopředu a pracovat pro blaho obce. Nechceme se vracet k tomu, co bylo. V posledních letech se v obci příliš mnoho energie ztratilo žabomyšími a osobními spory. Kdyby se tato energie vložila do práce pro obec, mohli jsme být dnes jinde.