Jiří Pavlán
kandidát za
Nezávislé spoluobčany Ostravice

Chci pracovat v týmu

Vy, kteří mě znáte, víte, že jsem dlouholetým muzikantem v cimbálové muzice a mohu Vám potvrdit, že "sólový" hráč je k ničemu, a tak i kandidáti, které si nyní zvolíte musí fungovat jako orchestr. Chci podporovat rozvoj obce ve všech směrech, na základě požadavků Vás občanů.

Komunikace

Komunikace s Vámi občany v osobním kontaktu byla a je stále mou prioritou, elektronická medi a jsou sice v dnešní době "in", ale z mého pohledu nemůžou mít přednost před osobním kontaktem....

Chodníky

Chodníky podél hlavní komunikace I/56 v obci jsou ve velmi špatném stavu, který ohrožuje bezpečnost nás všech a budu se zasazovat o jejich urgentní obnovu......

Koncepční opravy objektů

Objekty ve vlastnictví obce je nutné opravovat koncepčně v návaznosti na nové technologie a nejen je udržovat v provozu bez jasné představy , co se bude dít za 5, 10, 15 let.....

Obnova komunikací

Obnova komunikací v majetku obce taky musí mít jasnou vizi obnovy. Most Petra Bezruče je ve stavu, který je nutné řešit, aby nedošlo k jeho uzavření a odtržení části obce od dopravního spojení...

Podpora spolků

Z mého pohledu dobrovolného hasiče chci podporovat veškeré aktivity všech zájmových spolků v obci, protože si myslím že tyto aktivity rozvíjejí společenský život v obci a při těchto aktivitách se setkáváme všichni napříč věkovým spektrem a předáváme si zkušenosti, a to je pro dění v obci určitě prospěšné...

Spolupracovat pro dobro obce

Jako všichni naši kandidáti jsem připraven spolupracovat s těmi, kteří mají jasnou vizi rozvoje obce .....

Parkování v obci

Naše obec je dlouhodobě oblíbeným cílem turistického dění a s tím spojeného množství automobilů a jejich parkování, které s tímto souvisí. Je potřebné stanovit parkování jasná pravidla, aby Vás občany obce Ostravice neomezovalo v každodenním běžném životě ...

Jako obec musíme mít jasnou vizi, kam chceme obec do budoucna směřovat. Tuto vizi kandidáti našeho sdružení mají, což prokázali již v minulosti, a proto je na Vás občanech, abyste šli k volbám a volili č. 2 …..