Vít Březina
kandidát za
Nezávislé spoluobčany Ostravice

Chci, aby nám
v Ostravici bylo dobře

S vaší podporou by se chtěl zasadit o kultivaci prostředí v Ostravici. A to nejen ve smyslu úpravy vzhledu veřejných prostranství a ochrany přírodního prostředí, ale i chování úředníků a zastupitelů obce. Obecní úřad by měl být vstřícný k občanům i návštěvníkům, transparentní a poskytovat profesionální servis a zázemí pro všechny občany obce.

Jsem zvyklý pracovat v týmu a nejen z hudby vím, že není nic lepšího než souhra. Mám rád, když se společně s ostatními můžu podílet na něčem, co dává smysl. Nemám rád odsuzování nových myšlenek slovy "to nejde" a mnohem raději hledám cestu, jak něco udělat jde.
Tady je pár témat, které bych chtěl prosadit, pokud budu vašimi hlasy zvolen do zastupitelstva obce.

Mít vizi a cíl

Nechtěl bych se zabývat jen údržbou obce. Mám za to, že bez vize a jasného cíle vlastně nikam nedojdeme. Širší diskuzí bychom si měli takové vize a cíle stanovit. Obec má zpracovanou dlouhodobou strategii, ale málo kdo z občanů i zastupitelů ji používá a řídí se jí. To je třeba změnit. Měli bychom se zamyslet a určit, jakou chceme mít obec za 5, 10 let, a k tomuto cíli směřovat.

Kultivace prostředí

Záleží nám na tom, v jakém prostředí žijeme. Chtěl bych kultivovat veřejná prostranství obce, aby se zde cítili dobře nejen občané obce, ale i její návštěvníci. Zároveň mi jde i o kultivaci chování zastupitelů a občanů. Vždyť slušný pozdrav a přátelský tón dokážou více než zamračený a nesouhlasný výraz.

Využít cestovní ruch pro dobro obce

Ostravice je bezesporu jedním z center turismu v Beskydech a cestovní ruch je významnou příjmovou položkou obecního rozpočtu. Chtěli bychom podniknout kroky k tomu, aby se potenciál turismu využil lépe pro blaho obce. Je podstatné, aby turisté obcí jen neprojížděli, ale strávili v ní nějaký čas a utratili v ní peníze. To lze zajistit několika způsoby. Ať už zpoplatněním parkování, zlepšením infrastruktury, nebo podporou podnikatelů, kteří obci přinášejí přijmy. Zároveň chceme dbát na udržitelnost a ochranu přírody tak, aby se i naši potomci mohli těšit z krásné beskydské přírody.

Podporovat živnostníky a podnikatele a spolupracovat s nimi

Lidé, kteří v obci pracují, jsou pro ni velkým přínosem. Nejen finančním, ale i tím, že do obce prostě přinášejí život. Snahou obce by mělo být naslouchat jejich potřebám a spolupracovat s nimi pro dobro obce.

Parkování v obci

Parkování je jedna z věcí, která může přinést peníze do obecní kasy. Navíc může řešit problémy s overturismem, kdy o víkendech mají místní občané problém zaparkovat v centru obce. Obec musí zpoplatnit parkování s tím, že pro rezidenty bude samozřejmě zdarma.

Doprava na 56/1

Společně s ostatními obcemi a městy chci tlačit na to, aby se zmenšil počet kamionů, které přes obec projíždějí. Také bych chtěl omezit hlučnost a rychlost motocyklů v centru obce, ale i v CHKO. Myslím si, že hlučné a bezohledně rychlé motocykly do hor a center obcí nepatří.

Regulovat reklamní smog v obci

Také mě trápí reklamní smog v obci. Mám za to, že bez něj by se nám žilo lépe. A pokud vytvoříme příjemné prostředí, budou se v obci cítit lépe její občané i návštěvníci.

Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Je mi líto úbytku lesů a čisté a zdravé krajiny. Příroda je naše cenné bohatství a měli bychom ji chránit. Ve spojení s CHKO, Lesy ČR Lesy Biskupství OO a dalšími vlastníky pozemků budu bojovat o to, aby přírodní bohatství bylo zachováno i pro další generace.

Něco o mě:

Jsem Ostravický rodák (narozen v porodnici na Čeladné) a přesto, že jsem část života prožil ve Frýdku-Místku, kde jsem absolvoval školu a gymnázium, velkou část roku jsem strávil v Ostravici. Rod Březinů na moravské straně Ostravice hospodaří už několik století a Holinkovi ze slezské strany Ostravice (dříve Starých Hamer) mají na Ostravici také pevné kořeny. Po absolvování vysoké školy (UP Olomouc, přírodovědecká fakulta, obor Matematická analýza) jsem se po roce 2000 vrátil na Ostravici, kde dosud se svou rodinou bydlím.

Více než 10 let jsem pracoval v Resortu Sepetná, od roku 2009 jako ředitel. Od roku 2012 jsem předsedou spolku Beskydhost ve kterém společně s kolegy rozvíjíme produkt Po medvědích tlapkách, letos jsme se pustili do projetu TuBusu, Sedni ⧓ lehni a NaseLysa.cz. Zajímám se o dění v obci a jsem předsedou komise pro dopravu a cestovní ruch.

Aktivně se věnuji hudbě. Hraju na saxofon v kapelách Big BLAST! Band, Cross Orchestra, FM Band, Yellow Socks a dalších. A samozřejmě miluji procházky po beskydských kopcích.